Wojewoda będzie stwierdzał nieważność lub wznawiał postępowanie w sprawach zaświadczeń i decyzji określających prawo do rekompensaty dla Zabużan. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP. Projektem tym zajmą się posłowie na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu.

Zmiana przepisów niniejszej ustawy zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa jest rzeczą konieczną. Kontrola, która została przeprowadzona przez NIK wskazała, że weryfikacja zaświadczeń uprawniających do uzyskania rekompensat nie zawsze chroni interesy Skarbu Państwa.

Proponowana zmiana przesądza, że po jej wejściu w życie Zabużanom pozostanie tylko droga administracyjna dochodzenia swoich roszczeń.