Opolskie zespoły zaprezentują się w Dniu Polskim, kiedy to oprócz oficjalnych spotkań delegacji władz krajowych i regionalnych, odbędą się liczne występy artystyczne, happeningi, spektakle, koncerty prezentujące specyfikę Polski. Występ mażoretek i orkiestry odbędzie się na ulicy ciągnącej się wzdłuż pawilonu polskiego, stanowiącej audytorium dla ponad 2000 osób.

Mażoretki podczas swojego występu będą rozdawać materiały promujące region opolski. Udział opolskich zespołów zostanie sfinansowany z pieniędzy pozyskanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (35 tys. złotych, za które będą pokryte koszty przejazdu).

Natomiast 7 lipca odbędzie się konferencja pn. „Regiony polskie – regiony hiszpańskie”. Zaproszony na nią został marszałek województwa opolskiego, Józef Sebesta, który będzie reprezentował nasz region również podczas Dnia Polskiego.

Wystawa EXPO ma charakter powszechny i uniwersalny. W tym roku odbywa się ona pod hasłem: „Woda i zrównoważony rozwój”, a jej przewodnim celem jest próba przedstawienia relacji między wodą, a człowiekiem. Mottem polskiego udziału w wystawie są dwa słowa: Create and Care (Twórz i Dbaj).

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego