W raporcie oceniana jest atrakcyjność inwestycyjna województw i regionów w kategoriach cząstkowych: dla działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie oraz atrakcyjność z uwzględnieniem wszystkich czynników.

Uwzględniono kilkadziesiąt wskaźników wpływających na atrakcyjność inwestycyjną, m.in.: dostępność transportową, zasoby i koszty pracy, chłonność rynku zbytu, infrastrukturę gospodarczą, ale także aktywność województw wobec inwestorów.