Z uzasadnienia projektu wynika, że zmiana wychodzi naprzeciw postulatom organizacji samorządowych. Rząd argumentuje też, iż będzie to zgodne z kierunkiem ustrojowych zmian w samorządzie gminy zapoczątkowanych w 2002 r., kiedy wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zastąpiono kolegialny zarząd jednoosobowym. Wiele zadań organu wykonawczego wypełnia sekretarz gminy (np. prowadzi politykę kadrową urzędu), dlatego, zdaniem autorów projektu uzasadniony jest decydujący wpływ na obsadzenie tego stanowiska.