Jak przypomina dziennik zasadniczo pracownik powinien wykorzystać urlop zgodnie z planem urlopów. Wynika to z art. 163 § 1 kodeksu pracy, według którego urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jednak w wielu gminach aktualne jest nadal pytanie, czy można urzędnika zmusić do wykorzystania zaległego urlopu.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 k.p.). Jeżeli jednak pracownik nie wykorzystał urlopu w roku, w którym uzyskał do niego prawo, to powinien z niego skorzystać do końca marca następnego roku.