Ma ono wejść w życie 12 października 2007 r., czyli dokładnie wtedy, kiedy zaczną obowiązywać przepisy o utworzeniu Krajowej Izby Odwoławczej (zawodowego arbitrażu). W odniesieniu do dostaw i usług projekt przewiduje wpis o jednakowej wysokości 20 tys. zł. Wyższe wpisy będą przy odwołaniach dotyczących robót budowlanych. 40 tys. zł będzie trzeba zapłacić za odwołanie przy zamówieniu o wartości równej lub większej od 5 278 tys. euro. Natomiast gdy wartość robót będzie mniejsza od 5 278 tys. euro, ale jednocześnie wyższa lub równa 137 tys. euro lub 211 tys. euro (w zależności od kategorii zamawiającego), wpis będzie niższy i będzie wynosił 20 tys. zł.