Od 24 lipca osoby posiadające stopień naukowy doktora oraz wszyscy urzędnicy służby cywilnej są członkami Państwowego Zasobu Kadrowego. Wynika to z ustawy z 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 123, poz. 847). Oznacza to, że mogą być powoływane na wysokie stanowiska państwowe, m.in. prezesów i kierowników urzędów, dyrektorów.

W praktyce jednak o tym, że jest wolne stanowisko, wiedzą tylko przełożeni, czyli szefowie urzędów i dyrektorzy generalni. To oni wyszukują odpowiednich kandydatów. Członkowie PZK nie wiedzą zatem, na jaki urząd trwa rekrutacja i nie mogą zgłaszać się sami. Mogą jednak postarać się o wpisanie do ewidencji członków PZK prowadzonej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, z której korzystają zatrudniający.