Certyfikaty otrzymali przedstawiciele 66 nagrodzonych urzędów. W tegorocznej, VI edycji najwięcej placówek wyróżniono w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz wielkopolskim. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2003 roku. Wyróżniono wówczas 52 urzędy skarbowe.

Podczas gali, Podsekretarz Stanu Andrzej Parafianowicz podziękował laureatom konkursu za profesjonalizm, trudną pracę i zaangażowanie w usprawnianie funkcjonowania urzędów oraz za umiejętność „wzbicia się ponad krytykę”.

Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta, utrzymywanych przez wyróżnione urzędy oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem. Podobnie jak w latach ubiegłych, placówki oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w ankiecie konkursowej. Ocenie podlegała jakość obsługi podatnika, łatwość komunikacji oraz kompetencje pracowników.

Prawo do użytkowania przyznawanego przez przedsiębiorców tytułu przysługiwać będzie laureatom przez najbliższy rok. Jest on wyrazem uznania przedsiębiorców dla jakości pracy urzędów oraz umiejętności i kompetencji pracowników administracji skarbowej.

Zestawienie urzędów skarbowych, które zostały wyróżnione w VI edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.