Nagrodzeni zostali wybrani spośród osób zaangażowanych w sposób szczególny w rozwój gminy. Kandydaci mogli być zgłoszeni w jednej z poniższych dziedzin:

– innowacyjność w zakresie promocji inwestycji,

– szczególny wkład do rozowju społecności lokalnej,

– wsparcie niekonwencjonalnych projektów inwestycyjnynych realizownaych na terenie gminy,

– szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa,

– szczególny wkład w rozwój współpracy europejskiej na szczeblu loklanym i regionalnym,

– wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego,

– inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kluturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.

Program „Gmina Fair Play” jest organizowany przez Instytu Badań nad Demokracją i Przedsiebiorstwem Prywatnym, a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Wyniki tegorocznej VIII edycji konkursu Gmina Fair Play ogłoszone 4 grudnia br. są dostępne tutaj>>>

Serwis Publiczni.pl objął patronat nad tym wydarzeniem.