– To korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców – stwierdziła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zaproponowane zmiany były szkodliwe i zakładały wykluczenie wykonawców, gdy zamawiający zerwał z nimi umowę. – Być może decyzje posłów zapowiadają zmianę nastawienia do wykonawców i wolę naprawienia Prawa zamówień publicznych – posumowała Grzegorz Lang, ekspert PKPP Lewiatan.

 

Nowy przepis (art. 24 ust. 1 pkt 1b) znalazł się w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przewidywał on wykluczenie wykonawców z wszelkich postępowań prowadzonych przez zamawiającego, który wypowiedział lub odstąpił od umowy o zamówienie publiczne, jeżeli przyczyny wypowiedzenia lub odstąpienia przypisuje wykonawcy. Rozszerzał on możliwość wykluczenia z tego powodu na wszystkie postępowania w kraju (tj. prowadzone przez wszystkich zamawiających), w których szacunkowa wartość zamówienia przekracza 20 mln euro w przypadku robót budowlanych lub 10 mln euro dla pozostałych zamówień. I ten właśnie przepis sejmowa podkomisja usunęła z ustawy.

 

Zdaniem Lewiatan utrzymanie go oznaczałoby, że polskie prawo zamówień publicznych stanie się w jeszcze większym stopniu restrykcyjne. Wykluczenie pozostawałoby poza kontrolą sądową. Nawet jeżeli wykonawca wykazałby przed sądem niesłuszność odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, to i tak podlegałby wykluczeniu