Propozycja rządowa zmierza do utrzymania dzisiejszego stanu prawnego. Nie podano terminu, do kiedy będą obowiązywały dzisiejsze warunki wynagradzania. Rząd uzasadnia to tym, że od ponad pięciu lat jednostki sfery budżetowej nie zawarły żadnego układu ponadzakładowego dla pracowników tej sfery.

Przyczyna tego zdaniem twórców projektu leży m.in. w ograniczonej samodzielności finansowej tych podmiotów i niemożliwości podejmowania przez nie decyzji finansowych bez zgody podmiotu, który je nadzoruje i odpowiada za dyscyplinę budżetową.

Rząd w uzasadnieniu do projektu stwierdza, że nie pomogły budżetówce w tworzeniu ich organizacji te organizacje pracodawców, które już istnieją. Na przeszkodzie temu stoi specyfika funkcjonowania budżetówki wymagająca odmiennego i dużo trudniejszego reprezentowania ich interesów. Z tych powodów organizacje nie wykazują zainteresowania zrzeszaniem się u nich jednostek sfery budżetowej.