Książki Wydawnictwa Unimex – „Zamówienia publiczne po nowelizacji 2007” wygrali: Wojciech Żeleźniak z Rzepina, Beata Broniek-Kęska z Tarnowa oraz Grażyna Niklewicz z Żagania.

Pytanie konkursowe brzmiało:

11 czerwca 2007 r. zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa Prawa zamówień publicznych. Do jakiej wartości została podwyższona kwota, przy której nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych w konkursach i zamówieniach?

a) do kwoty wyrażonej w złotych, której równowartość nie przekracza 10 tys. Euro
b) kwota nie została podwyższona
c) do kwoty wyrażonej w złotych, której równowartość nie przekracza 14 tys. Euro
d) do kwoty wyrażonej w złotych, której równowartość nie przekracza 6 tyś . Euro

Poprawna odpwiedź brzmi:

c) do kwoty wyrażonej w złotych, której równowartość nie przekracza 14 tys. Euro

Dziękujemy wszystkim Państwu za udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy!