Dzisiaj odwołania dotyczące przetargów rozpoznają tzw. społeczni arbitrzy. Jest ich ponad 350. Na co dzień pracują w różnych zawodach i dojeżdżają na rozprawy, jeśli zostaną wylosowani do składu orzekającego.

Teraz orzekaniem zajmie się grupa 25 zawodowców, na stałe zatrudnionych w Krajowej Izbie Odwoławczej. Członkiem KIO może zostać Polak, który ukończył 29 lat, ma wyższe wykształcenie prawnicze i co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub na stanowiskach związanych z udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami.