Z unijnych pieniędzy finansowane są drogi, kanalizacja, a także szkolenia. To pierwszy z unijnych programów, w którym na koniec listopada wartość podpisanych umów prawie przekroczyła dostępną na lata 2004 – 2006 pulę ok. 3 mld euro. Z tego powodu w połowie grudnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nakazało wstrzymać podpisywanie kolejnych umów.

Aleksandra Piątkowska z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego uspokaja beneficjentów: – Mogę potwierdzić, że po weryfikacji projektów prawdopodobnie wyrazimy zgodę na realizację wszystkich. Ma się to stać jeszcze w tym tygodniu.