W tej sprawie – twierdzi rada – wystarczy w obowiązującym art. 119 kodeksu pracy (który reguluje sprawę ustalania odszkodowania od pracownika) zwiększyć do 12-miesięcznej maksymalną wysokość odszkodowania.

Krajowa Rada prezentuje też pogląd, że nie trzeba zmuszać kierownika – pod groźbą odpowiedzialności karnej – do podejmowania działań zmierzających do dochodzenia od funkcjonariusza publicznego zwrotu odszkodowania wypłaconego przez ten podmiot osobie trzeciej za szkodę wyrządzoną w trakcie wykonywania władzy publicznej. Zdaniem rady bowiem wystarczające byłoby odwołanie odpowiedzialnego kierownika z piastowanej funkcji. Taka dolegliwość byłaby możliwa nawet przed upływem kadencji.