Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia wejdą w życie 1 marca 2013 r. Poprzednie stawki obowiązywały od 2003 r.

 

W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł. Przy nowej stawce diety (30 zł) – 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6,00 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 45 zł.

 

Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia.

 

Zapraszamy do udziału w warsztatach 

KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Uwaga! ważne zminy obowiązują już od marca 2013! 28.02.2012 r., Warszawa