Do ich obowiązków będzie należeć także badanie terminowości nadsyłanych przez policję akt dochodzenia z wnioskiem o przedłużenie jego trwania, badanie poziomu czynności procesowych oraz wydanych w toku dochodzenia zarządzeń i postanowień.

Za swoją pracę i pomoc mają dostawać wynagrodzenie. Minister dla pomocników w prokuraturze krajowej i apelacyjnej przewidział kwoty od 3015 zł do 3450 zł; w prokuraturze okręgowej – od 2690 zł do 3010 zł, a w rejonowej od 2370 do 2685 zł.

Z roku na rok przybywa etatów dla asystentów, zarówno sędziowskich, jak i prokuratorskich. W budżecie na 2007 rok zapewni ono pieniądze dla kolejnych 316 asystentów prokuratorskich. Dziesięciu z nich będzie pracowało w Prokuraturze Krajowej, 92 w prokuraturach apelacyjnych i 214 w okręgowych.