Gilowska ma stanąć na czele KERM (jego nazwa nie jest jeszcze przesądzona). Kompetencje Komitetu określi rozporządzenie szefa rządu. Z ustaleń „Parkietu” wynika, że jest ono już gotowe i czeka na podpis premiera. W ten sposób Zyta Gilowska zyskałaby kontrolę nad poczynaniami ministerstw: skarbu, infrastruktury, rozwoju regionalnego i gospodarki. Projekty ustaw mogłyby trafić pod obrady Rady Ministrów dopiero po ich zaakceptowaniu przez Komitet.

Jeżeli potwierdzą się informacje „Parkietu” i Zyta Gilowska otrzyma nowe prerogatywy, jej dymisja staje się mało prawdopodobna. Powstanie „KERM” przesądza również, że wicepremier nie zostanie kandydatem na stanowisko prezesa NBP.

Według nieoficjalnych informacji „Parkietu”, nowym kandydatem na szefa NBP jest Tomasz Gruszecki, szef Instytutu Ekonomonii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był on m.in. szefem resortu przekształceń własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego. T. Gruszecki powiedział jednak „Parkietowi”, że propozycji nie dostał.