Od początku roku dług wzrósł o 36.824,4 mln zł, czyli o 8,4 proc.
Zadłużenie krajowe wyniosło 338.614,4 mln zł, o 6.038,1 mln zł lub o 1,8 proc. więcej niż w maju. Od początku roku wzrosło o 23.135,8 mln zł, czyli o 7,3 proc.
Zadłużenie zagraniczne wyniosło 138.377,4 mln zł, czyli wzrosło o 3.459,4 mln zł lub o 2,6 proc. A od początku roku wzrosło o 13.688,6 mln zł, czyli o 11,0 proc.