Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów to coroczne spotkanie sektora telekomunikacyjnego i mediów, które w ciągu ostatnich 14 lat, zyskało miano kluczowego wydarzenia tej branży w Polsce. Rokrocznie gromadzi osoby, mające znaczący wpływ na rozwój sektora telekomunikacji i mediów: prezesów wiodących firm działających  na rynku,  reprezentantów  instytucji, urzędów i izb związanych z sektorem.

Zakres tematyczny konferencji współtworzony jest przez Radę Programową i Ekspercką działającą pod przewodnictwem Ireneusza Piecucha. W Radzie zasiadają kluczowi przedstawiciele rynku, m. in.: Magdalena Gaj, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Miroslav Rakowski, T-Mobile Polska, Mariusz Gaca, Orange Polska, Juliusz Braun, TVP, Markus Tellenbach, TVN, Jacek  Niewęgłowski, P4. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny wydarzenia oraz ciekawe bloki dyskusyjne odbywające się w ramach spotkania.

Główne zagadnienia tegorocznego Sympozjum przygotowane pod hasłem:
3K: KONWERGENCJA – KONKURENCJA – KONSOLIDACJA
•    Jednolity Rynek Cyfrowy
•    Polska na cyfrowej mapie świata
•    Główne wyzwania w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów na polskim rynku telekomu-nikacyjnym i mediowym
•    Konkurenci i wspólnicy. Granice współpracy na konkurencyjnym rynku
•    Wpływ konsumpcji mediów na model biznesowy
•    Konsolidacja – moda czy konieczność?
•    Cyfrowe opisanie klienta – czyli jak „big data” wpływa na procesy konwergencji
•    Jazda na gapę czyli łańcuch wartości w Internecie
Sympozjum towarzyszy Wielka Gala, podczas której przyznawane są kluczowe nagrody branży – Złote oraz Kryształowe Anteny.

Więcej informacji: http://telekomunikacjaimedia.pl/sympozjum

Kontakt:
Kwestie merytoryczne oraz  współpraca:                                     

Aneta Pernak  

Działu Produkcji Projektów Strategicznych                               
MM Conferences S.A.                     
T: +48 22 379 29 18    T: +48 22 379 29 03
K: +48 791 989 886    K: +48 883 972 662
e-mail: a.pernak@mmcpolska.pl