Takie zmiany przewiduje zarządzenie szefa służby cywilnej w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

– Zarządzenie dotyczy około 122 tys. osób. Standardy odnoszą się do tych obszarów zarządzania zasobami ludzkimi, których nie regulują szczegółowo ustawa o służbie cywilnej, kodeks pracy oraz akty wykonawcze – wyjaśnia Dagmir Długosz, dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Jasne zasady przyjęć

 

Zmiany przełożą się też na sytuację kandydatów do pracy w urzędzie. Szef służby cywilnej zaleca bowiem, by w ogłoszeniu o naborze określić wynagrodzenie zasadnicze.

122 tys. osób jest zatrudnionych w korpusie służby cywilnej

 

– Ujawnianie wysokości proponowanego wynagrodzenia nie jest standardem na polskim rynku pracy. Szkoda, bo taka informacja umożliwia kandydatom już na etapie czytania ogłoszenia ocenę, czy warto angażować się w proces rekrutacji – mówi Katarzyna Smyłła z firmy doradczej Sedlak & Sedlak.

 

Tłumaczy, że nieujawnianie wysokości wynagrodzenia może wynikać z obawy przed reakcją osób zatrudnionych na podobnych stanowiskach, zwłaszcza u pracodawców, u których system płac jest daleki od uporządkowania. Wiele firm boi się też ujawnić wysokość wynagrodzenia z obawy przed konkurencją. Ale w administracji nie ma się czego bać.

 

4,63 tys. zł wynosi średnie wynagrodzenie w służbie cywilnej (z nagrodami i tzw. trzynastką)

 

Zgodnie z zarządzeniem dyrektor generalny urzędu przed ogłoszeniem naboru będzie musiał określić metody rekrutacji i sposobu dokonywania ocen. Zasady te będą musiały zostać przedstawione wszystkim kandydatom do pracy w służbie cywilnej.

 

– Ma to na celu zapewnienie równego traktowania wszystkich kandydatów oraz zagwarantowanie jednoznacznej procedury. Decyzja o zastosowaniu ustnej albo pisemnej formy powinna być uzależniona od rodzaju ocenianych kompetencji – wyjaśnia Dagmir Długosz. 

 

Dyrektorzy generalni muszą też określić plan szkoleń w urzędzie. Mają na to rok. Zaleca się m.in., by były organizowane tzw. szkolenia kaskadowe, podczas których pracownicy uczą siebie nawzajem.

 

Kryteria przyznawania nagród

 

Zarządzenie szefa służby cywilnej zawiera też zalecenia dotyczące nagród. Kryteria ich przyznawania powinny być jasne i uwzględniać ilość oraz jakość pracy, samodzielność i zaangażowanie pracownika. Będzie można otrzymać np. nagrodę za prowadzenie szkolenia czy udaną pracę w zespole. W zeszłym roku na nagrody wydano aż 572,2 mln zł. To 9 proc. funduszu wynagrodzeń.

 

– Obecnie nagrody przyznawane są uznaniowo – mówi Artur Górski, członek Rady Służby Cywilnej.

 

Określenie jasnych zasad przyznawania gratyfikacji ma to ograniczyć.

 

Wywiad na odchodne

 

Szef służby cywilnej zaleca także, by z każdą osobą, która rezygnuje z pracy, przeprowadzać wywiad wyjściowy.

 

– Można w ten sposób uzyskać dane dotyczące słabych i mocnych stron pracodawcy: komfortu pracy, poziomu stresu organizacyjnego, satysfakcji z systemu wynagradzania i stosowanych benefitów – mówi Katarzyna Smyłła.

 

Na jesieni planowany jest cykl szkoleń dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Będzie się składać z 74 jednodniowych sesji poświęconych m.in. motywowaniu i rozwojowi. Odbędą się też e-szkolenia.