W pierwszej turze szkolenia biorą udział  pracownicy z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego: spraw społecznych, organizacyjnego, współpracy międzynarodowej, rolnictwa, a także Gabinetu Marszałka i przedstawicielstwa w Bydgoszczy.

W trakcie dwumiesięcznego kursu urzędnicy poznają alfabet języka migowego oraz kilkaset podstawowych słów i zwrotów. Szkolenia odbywają się dwa razy w tygodniu po trzy godziny. Kurs zakończy się egzaminem i wręczeniem certyfikatu.

 

Koszt kursu, prowadzonego przez Polski Związek Głuchych w Bydgoszczy, wynosi 32 tysiące złotych, z czego 25 tys. złotych dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W województwie kujawsko-pomorskim osób głuchoniemych jest ok. 4 tys. (w tym ok. 700 dzieci) według szacunków  Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy