Takie założenia przewiduje projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej opracowany przez Ministerstwo Finansów. Dziś minimalne wynagrodzenie wynosi 936 zł. Zatem maksymalna opłata to wydatek w wysokości 468 zł. Opłata ta będzie stanowić dochód budżetu państwa.