Nowelizacja ustawy o PARP jest potrzebna, by Agencja mogła zacząć rozdysponowywać pieniądze unijne z perspektywy 2007-2013. Musi ona rozszerzyć zakres zadań, które urząd ma do realizacji. Bo oprócz zwykłych dotacji dla firm PARP będzie odpowiedzialny także za wiele nowych dotacji, takich jak na przykład przeznaczenie ponad 2,2 mld zł na rozwój pięciu najbiedniejszych regionów Polski czy też wspieranie współpracy między firmami a naukowcami.

Choć Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji, to zrobiło to za późno. Został on przyjęty przez rząd w połowie września. Tymczasem kilkanaście dni wcześniej Sejm zakończył swoją kadencję. Projektem będzie musiał się zająć nowy rząd, po wyborach. Jeśli sprawy nie potraktuje priorytetowo, to przedsiębiorców czeka długie oczekiwanie na unijne pieniądze.