Zaproponowane przez MRR zmiany ujęte w projekcie dotyczą przede wszystkim przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), ale także innych aktów prawnych mających charakter strategiczny z punktu widzenia wdrażania programów realizowanych z udziałem funduszy europejskich, w tym w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje www.mrr.gov.pl