Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie została uchwalona w styczniu br., a miała wejść w życie 1 kwietnia. Jednak prezydent RP skierował ją przed podpisaniem do Trybunału Konstytucujnego. Ten w maju orzekł, że budzący wątpliwości prezydenta przepis dający samorządowi województwa prawo do zakładania parków krajobrazowych jest zgodny z Konstytucją.

W tej sytuacji ponownie znowelizowano 18 czerwca br. ustawę wyznaczając w niej nowe terminy przenieisenie pracowników oraz przekazanie samorządom majątku Skarbu Państwa niezbędnego do wykonywania przejętych zadań. Ma to nastąpić po 45 dniach od jej ogłoszenia.

Podstawa prawna
Dz.U. 2009 nr 99 poz. 826