Zamówienia publiczne na roboty budowlane – jak stosować w praktyce nowe rozwiązania PZP
Termin: 2 kwietnia 2014 r., Warszawa,
Szczegółowe informacje na stronie:
www.konferencja.lex.pl/zamowieniapubliczne