W szczególności przedstawimy:

  • jakie umiejętności powinien posiadać każdy lider?
  • jak słuchać, jak mówić, w jaki sposób przeprowadzać efektywne zebrania?
  • jakie jest znaczenie i rola lidera w planowaniu strategicznym?
  • Więcej informacji >>>