Powyższy dokument został opracowany na podstawie ostatecznego tekstu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyjętego przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r. oraz propozycji przedstawionych w trakcie konsultacji przez właściwe ministerstwa sektorowe, pełniące rolę instytucji pośredniczących w systemie POIiŚ.

Dokument nie obejmuje opisu działań priorytetu VII Transport przyjazny środowisku, który jest przygotowywany przez Ministerstwo Infrastruktury oraz załącznika nr 1 (kryteria wyboru projektów). Ten załącznik będzie przyjmowany oddzielnie przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Pobierz dokument >>>