Tymczasem premier powołał dopiero 14 września pod przewodnictwem Stanisława Srockiego komisję kwalifikacyjną, która ma przygotować i przeprowadzić nabór. Przewidziany na 8 września pisemny egzamin został odwołany z przyczyn organizacyjnych.

– Przewiduję, że Krajowa Izba Odwoławcza zacznie funkcjonować w trzeciej dekadzie października. Zgłosiło się 75 kandydatów na 25 miejsc, przewidzianych dla Krajowej Izby Odwoławczej, czyli trzech kandydatów na jedno miejsce – wyjaśnia Tomasz Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Jest to wskaźnik wyższy niż w poprzednim postępowaniu, jakie prowadzone było w 2004 roku w związku tworzeniem nowej listy arbitrów. Wśród osób, które złożyły dokumenty, są 44 kobiety i 31 mężczyzn. Spośród dotychczasowych arbitrów zgłoszenia złożyły 22 osoby. Co ciekawe, zgłoszenia napłynęły z całego kraju, z woj. mazowieckiego jest tylko 18 osób – pisze „Gazeta Prawna”.