Jeśli zakład pracy zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinien wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Wypłaca się je pracownikom, którzy korzystają z co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu (licząc z dniami wolnymi i weekendami).

Pracodawca może jednak nie wypłacać w danym roku świadczeń urlopowych. Musi jednak poinformować o tym fakcie pracowników do 31 stycznia danego roku (w sposób przyjęty w zakładzie pracy, np. poprzez wręczenie pracownikom indywidualnych pism). Po tym terminie nie będzie już możliwa rezygnacja z wypłaty świadczenia w 2008 r.

Jeśli jednak w zakładzie pracy obowiązuje układ zbiorowy lub regulamin wynagradzania, postanowienie o rezygnacji ze świadczenia urlopowego należy zawrzeć w tych aktach prawnych. Wcześniej trzeba jednak uzgodnić tę decyzję z organizacją związkową, a w razie jej braku – z przedstawicielami pracowników wybranymi przez załogę.

Podstawa prawna

  • art. 3 ust. 3a, ust. 3b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, ze zm.).
  • Portal Kadrowy – odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne :: www.portalkadrowy.pl

    Artykuł pochodzi z serwisu: www.PortalKadrowy.pl :: Serwis specjalistów ds. personalnych