Jak czytamy w Serwisie na czwartkowym posiedzeniu Sejmu rozgorzała dyskusja na temat łamania praw związkowych. Poseł Stanisław Szwed (PiS) powołując się na ostatni raport przygotowany przez NSZZ „Solidarność” dla Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ostrzegał, że dla wielu firm oraz urzędów państwowych i samorządowych związek zawodowy jest wrogiem nr 1.