Prof. Michał Kulesza był znawcą zagadnień prawa administracyjnego i administracji publicznej, autorem ponad 150 publikacji naukowych.
Był czynnie zaangażowany w prace na rzecz odtworzenia samorządu terytorialnego i przebudowy ustroju administracyjnego Polski (we współpracy z prof. Jerzym Regulskim) od lat 80. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie ds. samorządu terytorialnego.

Po przemianach 1989 r. współtworzył reformę samorządową. Przygotowywał m.in. ustawę o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz wiele późniejszych projektów, programów i ustaw z zakresu administracji publicznej.

W latach 1992-93 w gabinecie Hanny Suchockiej jako pełnomocnik rządu ds. reformy administracji publicznej przygotowywał reformę powiatową i projekt podziału administracyjnego państwa.

Jeszcze na początku lat 90. założył i redagował tygodnik samorządowy "Wspólnota", następnie tworzył miesięcznik "Samorząd Terytorialny". W latach 2001-04 prezesował Stowarzyszeniu Edukacji Administracji Publicznej. Doradzał Związkowi Miast Polskich, był ekspertem Rady Europy. Od 2009 r. jako radca prawny był partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Od października 2010 r. doradzał społecznie w sprawach samorządu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.

Zespół PUBLICZNI.PL ze smutkiem przyjął wiadomość o śmierci profesora. Mieliśmy możliwość osobiście poznać tego wspaniałego człowieka. Prof. Kulesza kilkakrotnie uczestniczył w konferencji Nowocześni z Urzędu, prowadząc  prelekcje.
Za pracę na rzecz odbudowy w Polsce demokracji lokalnej profesor Kulesza był wielokrotnie uhonorowany przez wszystkie ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego, odznaczony został też przez prezydenta Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.