Jak podaje Gazeta Prawna, wniosek o odwołanie Marszałka Sejmu będzie musiał wskazywać imiennie kandydata na nowego marszałka. Ustalono też zasady odwoływania Wicemarszałków Sejmu. Wniosek (może go złożyć 15 posłów) musi zostać poparty przez bezwzględną większość posłów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Oprócz zmianach okresu oczekiwania projektów ustaw na rozpatrzenie przez Sejm do 4 miesięcy, nowy regulamin nakazuje aby wnioski o uzupełnienie porządku dziennego obrad były zgłaszane do 21.00 w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia posiedzenia. Przed głosowaniem projektów ustaw do zadania pytania będzie mógł zapisywać się tylko jeden poseł z każdego klubu i koła.