W celu zamieszczenia ogłoszenia w BZP należy:

1. zalogować się na portalu UZP (wykorzystując hasło-portal i login-portal).
Użytkownicy nieposiadający tych danych muszą dokonać samodzielnej rejestracji na portalu UZP – www.portal.uzp.gov.pl (zakładka Rejestracja Zamawiających i Wykonawców).
Wszystkie dotychczas przyznane loginy-portal i hasła-portal zachowują swoją ważność.

2. posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. Odpowiedni formularz należy po wypełnieniu i podpisaniu przekazać pocztą na adres:

Urząd Zamówień Publicznych
al. J.Ch. Szucha 2/4
00-582 Warszawa

Wszystkie dotychczas przyznane loginy-BZP i hasła-BZP zachowują swoją ważność.

Kolejne kroki:

1. Zamawiający loguje się na portalu UZP, a następnie uzupełnia swoje dane o otrzymane login-BZP i hasło-BZP w zakładce Konto użytkownika  Zmiana danych.

Raz wpisane dane zostaną zapamiętane przez system informatyczny. Po kolejnym zalogowaniu się na portalu zamawiający będzie mógł bezpośrednio przejść do publikacji ogłoszeń w BZP.

2. Zamawiający wybiera zakładkę z menu po lewej stronie b>Publikacja ogłoszeń BZP.

3. Należy zapoznać się z informacjami, które wyświetlą się po wybraniu zakładki Publikacja ogłoszeń w BZP, a następnie połączyć się z systemem UZP za pomocą przycisku „Połącz z UZP” (login-BZP i hasło-BZP zostaną automatycznie wyświetlone).

4. Zamawiający uzyskuje dostęp do interaktywnych formularzy, które wybiera z rozwijanej listy „Wybierz rodzaj ogłoszenia”.

5. Po wybraniu rodzaju ogłoszenia zamawiający przystępuje do wypełniania formularza poprzez naciśnięcie przycisku „Nowe ogłoszenie”. Wypełnione ogłoszenie przesyła się do UZP za pomocą przycisku „Publikacja ogłoszenia”.

6. Na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie loginu-BZP i hasła-BZP do zamieszczania ogłoszeń, zostanie wysłane powiadomienie z numerem zamieszczonego ogłoszenia i załączoną jego treścią.

Uwaga!

Publikacja ogłoszeń o zawarciu umowy w postępowaniach o watrości poniżej 60 tys. EURO wszczętych przed 11.06.2007 r. odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 022 4587744 (w godz. 8:00-16:00) lub kierując zapytanie na adres: biuletynzp@uzp.gov.pl