Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym stosowne rozporządzenie Rady Ministrów musi wejść w życie do 31 lipca, a same zmiany na mapie następują z nowym rokiem. Dlatego 1 stycznia 2008 r. liczba miast w Polsce wzrośnie do 892.

Kilka przesunięć między gminami dotyczy całych miejscowości. Na przykład podwarszawski Michałów Reginów przeszedł z gminy Nieporęt do gminy Wieliszew (obie leżą w powiecie legionowskim). Inicjatorami byli mieszkańcy.

Nietypowa zmiana objęła znany kurort – Szczawnicę. Ta formalnie miejska w całości gmina podzielona została teraz na miasto (nowe okrojone) oraz część wiejską, która będzie stanowiła gminę. Jak napisano w uzasadnieniu podania o zmiany, mieszkańcy terenów wiejskich liczą na środki unijne dla obszarów wiejskich i zwolnienia podatkowe przy wynajmowaniu pokoi. Wiadomo, chodzi o atrakcyjne pienińskie okolice.

Znaczna część zmian granic gmin to tylko niewielkie przesunięcia działek pod drogami, które mają ułatwić zarządzanie nimi.

Najczęściej o status miasta starają się miejscowości, które już kiedyś prawa miejskie miały, ale w zawierusze dziejów (np. na terenach Kongresówki zwykle po powstaniu styczniowym) je utraciły. Niektóre miejscowości starają się o nie po kilka razy (aż do skutku), ale są też takie, które wprawdzie wymagania miasta spełniają, lecz nie zależy im na tym statusie.