Najważniejszą zmianą w stosunku do konkursów z lat 2004 – 2006 jest wprowadzenie zasady tzw. preselekcji projektów. W praktyce oznacza to, że starający się o dotacje będą zobowiązani dostarczyć dokumenty dopiero, gdy dostaną wstępne potwierdzenie, że ich przedsięwzięcie ma szansę na dofinansowanie. Ma to zaoszczędzić projektodawcom niepotrzebnych wydatków na przygotowanie dokumentów.

Z projektu wytycznych wynika także, że na listach tych, którzy dotację dostali, obowiązkowo muszą się znaleźć ich nazwy (np. firmy), tytuły projektów i wartość wsparcia. To oznaczałoby rewolucję – dziś na niektórych listach firm, które zdobyły dofinansowanie, figurują jedynie numery wniosków.