Projekt ustawy wprowadza również maksymalny okres służby w danym stopniu. Przyjęcie tej regulacji ma wyeliminować występujące dziś nieprawidłowości w zakresie awansowania. Zaproponowano także wzmocnienie motywacyjnego systemu wynagrodzeń funkcjonariuszy poprzez modyfikację katalogu dodatków. Wprowadzono nowy dodatek, tj. dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym.

Nowością ma być też uregulowanie sytuacji funkcjonariusza odwołanego ze stanowiska lub przeniesionego na stanowisko o niższym uposażeniu. W tych wypadkach funkcjonariusz zachowa prawo do uposażenia zasadniczego pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku do czasu uzyskania wyższego uposażenia według zajmowanego stanowiska służbowego. Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące restytucji uprawnień funkcjonariuszy zwolnionych w wyniku wniesienia aktu oskarżenia lub tymczasowego aresztowania, które okazały się bezpodstawne. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące świadczeń socjalnych.

W ustawie uregulowano także zagadnienia związane z prawami pracowniczymi, czego efektem jest wyłączenie uprawnienia funkcjonariuszy celnych do otrzymania urlopu na żądanie.