Zarówno przeprowadzona poprzednio – w maju tego roku nowelizacja, jak i obecnie planowana – ma uprościć procedury i doprowadzić do większego wykorzystania środków unijnych.

 

Projektowane zmiany, to podniesienie progu poniżej którego nie trzeba stosować ustawy – z obecnych 6 tysięcy euro do 14 tysięcy euro. Planuje się także rozszerzyć stosowanie uproszczonej procedury, dzięki czemu będzie można szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie oraz zrealizować zamówienie. Dotąd ten próg wynosił 60 tysięcy euro – teraz jeśli chodzi o administrację rządową zostanie zwiększony do 137 tysięcy euro, a w przypadku samorządów do 211 tysięcy euro. Zamawiający będzie mógł skrócić wszystkie terminy do 7 dni, nie będzie też odwołań, dzięki czemu będzie można bardzo szybko przeprowadzić postępowanie.