Zgodnie ze zmianami przewiduje, że minister skarbu – a nie, jak to jest obecnie, spraw wewnętrznych i administracji – będzie się zajmował nieruchomościami państwowymi. Pod jego skrzydła mają trafić nie wszystkie, lecz tylko te, które przekazano na potrzeby statutowe różnym urzędom i instytucjom.

Minister skarbu otrzyma dużo większe uprawnienia od tych, które miał jeszcze szef resortu spraw wewnętrznych. Będzie prowadził ewidencję nieruchomości i uzyska prawo sprzedaży w trybie bezprzetargowym tych, które uzna za zbędne.