Teraz resort finansów pracuje nad szybką nowelizacją ustawy o opłatach skarbowych, które zastąpiły od nowego roku znaki skarbowe.

– W ustawie są luki, których nie zauważono podczas prac legislacyjnych – wskazał minister Dominik.

Podkreślił również, że celem nowelizacji ma być właśnie przedłużenie możliwości wykorzystania już będących w obiegu znaków skarbowych. Nie będzie żadnego dodruku znaków, nie będzie też kolejnych cyklów sprzedaży, jedynie do końca 2007 roku tymi znakami będzie można nadal dokonywać opłaty skarbowej.