Mimo że jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej, to sam proces legislacyjny jest na tyle długi, że chwilowego powrotu znaków skarbowych możemy spodziewać się dopiero jesienią. Na razie projekt nie przeszedł nawet fazy uzgodnień międzyresortowych.

Powrót znaków skarbowych będzie zatem nie tylko chwilowy, ale i mocno spóźniony. Nowelizacja przygotowana przez resort finansów zakłada bowiem możliwość korzystania ze znaczków tylko do końca 2007 roku.