Nowelizacja ustawy lustracyjnej z 7 września 2007 r. wprowadziła nowy wzór pisemnego oświadczenia lustracyjnego. Dodatkowo wprowadziła także w miejsce uchylonego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z 11 maja 2007 r., sygn. akt K 2/07) wzoru informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. – wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzór ten znajduje się w nowym załączniku nr 2a do ustawy lustracyjnej.

KTO MUSI SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ■ poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego ■ członek Rady Polityki Pieniężnej ■ członek zarządu Narodowego Banku Polskiego ■ przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz członek Komisji Nadzoru Finansowego ■ prezes sądu n sędzia i prokurator ■ adwokat, radca prawny, notariusz ■ komornik ■ wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast ■ członkowie zarządów powiatu, województwa ■ radni wszystkich szczebli ■ skarbnik województwa, powiatu lub gminy ■ sekretarz powiatu lub gminy ■ osoba pełniąca funkcję prezesa, wiceprezesa i członka samorządowych kolegiów odwoławczych