Według komunikatu MSP, w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON) do 30 czerwca 2006 r. figurowało 965 przedsiębiorstw państwowych.

Na koniec marca 2006 r. Minister Skarbu Państwa był organem założycielskim dla 25 przedsiębiorstw państwowych i jednego banku państwowego (BGK) oraz nadzorował 1358 spółek, w tym 422 jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i 936 spółek z częściowym udziałem Skarbu Państwa.

Od 1 sierpnia 1990 r. do 30 czerwca 2006 r. udostępniono akcje lub udziały w 1023 spółkach Skarbu Państwa.

W I półroczu 2006 r. rozpoczęto prywatyzację w 3 jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa. Od stycznia do końca czerwca br. kontynuowano prywatyzację w 25 spółkach z częściowym udziałem Skarbu Państwa, w tym w czerwcu 2006 r. zbyto akcje lub udziały w 3 spółkach.

W czerwcu 2006 r. zbyto również pakiety akcji 2 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych: Foksal NFI – 10,45 proc. akcji i NFI Fortuna – 0,63 proc. akcji.

Według stanu na 28 lipca br. tegoroczne przychody z prywatyzacji wyniosły netto 316,7 mln zł, czyli 7,43 proc. planowanych.