Egzamin odbędzie się w dniu 19 grudnia 2007 r. o godzinie 09:00, w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, przy ul. Batorego 5.
Treść decyzji jest dostępna na stronach: http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/21/15630/