I to tylko, jeśli wzięli je od oddziału PKO BP w komis (lub zaliczkowo). Tylko oni mogą oddać je do oddziału tego banku (uwaga: tylko do 31 stycznia br.). Pozostali, którzy kupili znaki za gotówkę, nic już z nimi nie zrobią. Dla nich jest to już tylko makulatura.

Takiego problemu nie ma z wekslami. Tu spokojnie, wystawiając dziś weksel, można wykorzystać urzędowy blankiet wekslowy, wycofany od 1 stycznia 2007 r. ze sprzedaży.

Dlaczego nie można tego samego zrobić ze znakami opłaty skarbowej? Otóż dlatego, że w nowej ustawie z listopada 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 225, poz. 1635) przyjęto, że opłatę skarbową można zapłacić tylko: gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego
organu. Pozostaje więc biegać za każdym razem do organu podatkowego (urzędu miasta) lub płacić bankom za przelew opłaty.

Innej możliwości od 1 stycznia br. nie ma.