ZPORR to pierwszy program współfinansowany z unijnych funduszy, w którym kontraktacja dobiega końca. W innych programach tak duża skuteczność miała miejsce tylko w pojedyńczych działaniach.

Również jeśli chodzi o poziom dokonanych płatności ZPORR jest jednym z programów, w których absorpcja przebiega najszybciej. Do beneficjentów trafiło ponad 33 proc. pieniędzy dostępnych w ramach tego programu na lata 2004 – 2006, w niektórych województwach płatności są bliskie 50 proc.

Oznacza to, że samorządy dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych funduszy. To bardzo ważne z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej, gdyż w latach 2007-13 do dyspozycji samorządów przewidziano ok. 16 mld euro z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.