Komisja Europejska w Nowej Strategii Wspólnoty dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa pracy zobowiązała bowiem państwa członkowskie do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i ograniczenia absencji spowodowanej złym stanem zdrowia pracowników.

W Polsce pierwszym krokiem do spełnienia tych żądań będzie realizacja tego programu. Dzięki pieniądzom z budżetu, CIOP będzie mógł rozwijać system certyfikacji pod kątem bezpieczeństwa wszystkich produktów, które sprzedaje i nabywa pracodawca. Sfinansowane zostaną także badania, których wyniki posłużą do opracowania metod ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami życia i zdrowia.