Program „Rozwój Polski wschodniej” to specjalny produkt skierowany tylko do pięciu wybranych województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Już w lutym ma zostać ogłoszony pierwszy konkurs z tego programu. Będzie on dotyczył tzw. działania o numerze 1.3 „Wspieranie innowacji”. Jego celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych.

Jak informuje gazeta w tym przypadku o środki mogą walczyć różne podmioty (beneficjenci). Zarówno przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jak i jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. Przy tym celem projektu realizowanego przez gminę lub powiat bądź ich porozumienia może być: budowa obiektów i realizacja innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażenie takich obiektów w odpowiednią aparaturę, przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami lub przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług.

W przypadku projektów realizowanych przez firmy będą one związane zasadami udzielania pomocy publicznej. Natomiast dla samorządów najlepszą wiadomością jest to, że w ramach tego działania wartość dotacji może pokryć nawet 90 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych projektu.

Za realizację działania 1.3 odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To ona będzie organizować konkurs (wyznaczy termin naboru i miejsce składania dokumentów, opublikuje jego regulamin).