Instytut Pracy i Spraw Socjalnych organizator Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi od lat promuje firmy dążące do stałego podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Narodowy Bank Polski wspiera Konkurs od jego pierwszej edycji. Celem Konkursu jest zachęcanie funkcjonujących w Polsce przedsiębiorstw do podnoszenia własnych standardów na polu zarządzania zasobami ludzkimi, które przyczyniają się do wzrostu efektywności ich działań oraz konkurencyjności rynkowej.

 

Mierz wysoko! Zostań Liderem Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2012

Szczegółowe informacje:
Anna Jawor-Joniewicz, tel. 22 53 67 526, 694 319 258, lider@ipiss.com.pl
Ewa Gimalska, tel. 22 53 67 517, lider.promocja@ipiss.com.pl
www.ipiss.com.pl/lider